Sigorta şirketlerinin manuel olarak yaptıkları koasürans (risk paylaşımı) işlemini bir portal üzerinden on-line olarak yapmalarını temin etmek.

www.koasurans.com

Koasürans Nedir?

Koasürans paylaşımlı sigorta demektir. Yani sigorta şirketlerinin kendi kapasitelerini aşan rizikoları sigortalarken riski diğer sigorta şirketleri ile paylaşmasıdır. Bankacılık literatüründeki “SENDİKASYON” tabirine benzemektedir.

Her sigorta şirketinin sermaye yapısı, geçmişi ve sigorta havuz büyüklüğüne göre riziko üstlenme limitleri vardır.

Örneğin A sigorta şirketinin yangın branşında tek bir adreste (tek bir riziko lokasyonunda) üstlenebileceği maksimum risk toplamı 2 milyon EUR ise, bu sigorta şirketi kendisine sigortalaması için 5 milyon EUR’luk bir risk geldiğinde ya bu riski sigortalamaktan imtina edecektir ya da bu riski sigortalayabilmek için yanına bu riski paylaşacağı bir başka şirket veya şirketler alacaktır. Buna biz paylaşımlı sigorta yani KOASÜRANS diyoruz. İşi getiren ana (lider) şirkete «SEDAN», getirilen işten pay alan şirket veya şirketlere ise KOASÜRÖR diyoruz.

Koasürans Hali Hazırda Nasıl Yapılıyor?

Hali hazırda bir koasürans plasmanı yapılacaksa, SEDAN (Lider) şirketin ilgili departman yöneticisi, yanına «koasürör» olarak alacağı paydaş şirketlerle tüm görüşmelerini, data transferlerini, bilgi paylaşımlarını, fiyat pazarlıklarını, belge ve dokümantasyon paylaşımlarını, sözleşmelerini klasik yöntemlerle, telefon, mail veya kargo / kurye yoluyla yapmaktadır.

Bu yöntem meşakkatli, uzun ve garantisi olmayan bir yoldur.

Meşakkatlidir çünkü zaten az personelle çalışan sigorta şirketlerinde bu işi takip edecek bir tane eleman vardır ve bu elemanın kapısını çalması gereken 32 tane daha sigorta şirketi bulunmaktadır. Hangi risk için hangi sigorta şirketinin ilgi göstereceğini bilmesi çok tecrübeli bir personel değilse mümkün olmadığından vakit buldukça aklına gelen şirketlerin ilgililerini arayarak talebini iletmek durumundadır. BU talebe karşılık temas kurduğu sigorta şirketlerindeki ilgililerin karşı bilgi ve belge talepleri ile ek soruları olacaktır. Bütün bunlara bir cevap bulmak ve bu talepleri karşılamak durumundadır. Bütün bu işlemler çoğu zaman günlere kimi zaman ise haftalara sari işlerdir.

Uzundur çünkü koasürör olarak yanına kimi zaman 4 kimi zaman 6 kimi zaman belki de daha fazla şirket bulmak zorundadır SEDAN şirket. Bütün bu koasürörleri teknik olarak, fiyat olarak ikna etmek, plasmanı ve paylarını belirlemek, slipleri ve sözleşmeleri hazırlamak zor ve zahmetli bir süreçtir.

Garantisi yoktur çünkü SEDAN şirket belirlediği bir hedef primi tutturabilmek için günlerce belki haftalarca koasürans yapmak için uğraşırken bir başka sigorta şirketi o işe bütün bu çabaların neticesinde ortaya çıkacak olan fiyattan daha uygun bir fiyatla sigorta teminatı verebilir. Veya ortaya çıkan nihai fiyat veya şartlar müşteri tarafından uygun bulunmayabilir. Veya benzer fiyatı veren rakip şirketlerin şartları koasüransla elde edilen şartlardan daha iyi olabilir. Bu ve benzeri örnekleri çoğaltabiliriz.

Bütün bunlar şu anlama gelmektedir. Sigorta şirketi bir koasürans plasmanını tamamlamak için ne kadar çaba sarf ederse etsin o işi alabileceğine dair bir garantisi yoktur. Hal böyle olunca bu işleri yapması gereken personel üst üste yaşadıkları hayal kırıklıklarından sonra yeni bir koasürans işi geldiğinde onun için canla başla çalışmak yerine en baştan işi reddetme kolaycılığına kaçmaktadırlar.

Peki Biz Ne Vaat Ediyoruz ve Ne Yapacağız?

Biz oluşturacağımız dijital portal ile manuel ve klasik yollarla yapılan tüm bu prosesi djitalize hale getiriyoruz.

Yani iş paylaşmak durumunda kalan SEDAN şirket, kendisine verdiğimiz şifre ve parola ile www.koasürans.com portalına girecek ve elindeki işe ilişkin detayları, bilgi ve belgeleri sisteme dijital olarak yükleyecektir.

Bu yükleme yapıldığında on-line olarak portal üyesi tüm şirketlerin sisteme kayıtlı ilgililerine hem e-posta bildirimi hem de GSM’lerine notificasyon mesajı gidecektir.

Böylece koasüre edilmek istenen iş tek bir portal üzerinden KOASÜRÖR olmak isteyen muhatap şirketlere eş zamanlı ve on-line olarak dijital ortamda iletilmiş olacaktır. Sistem bununla da kalmayacak, havuza bir koasürans işi geldiğini ve bu işin hangi branşta olduğunu ve istenilen hedef fiyatı, SEDAN şirketin aldığı pay gibi detayları anında muhataplarına hatırlatıp gösterecek ve konvansiyonel yönteme karşı kıyaslanamayacak oranda bir hızla plasman sürecini başlatacaktır.

Sistem Nasıl İşleyecek?

Sisteme üye olan SEDAN şirket, portalde talebini açtığında portale üye diğer şirketler, sistem üzerinden açılan tüm koasürans taleplerini on-line olarak görebilecekler ve bu işlerden istediklerinden istedikleri miktarda on-line pay alabilecekler.

Talep açıldıktan sonra sistem üzerinden on-line ihale mantığı ile plasman süreci başlamış olacak ve her şirket hangi işten hangi oranda pay almak istediğini sisteme yazarak plasman sürecine müdahil olacaktır.

Sistemi Kim ve Nasıl Kullanacak?

Türkiye’de elementer branşta (sağlık ve hayat dışı) hali hazırda faaliyet gösteren 33 adet sigorta şirketi bulunmaktadır. Hedef kitlemiz bu şirketlerin tamamıdır.

Sistemin ana kullanıcıları ise bu şirketlerdeki departman yöneticileridir. Bunlara ilaveten “Muhasebe” ve “Hasar” departmanları da sistemde kendileriyle alakalı işleri takip etmek için sistemin kullanıcıları olacaklardır.

Sisteme girmesi gereken kullanıcılara biz kullanıcı adı ve şifre vereceğiz. Kullanıcılar kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve parolaları kullanarak sisteme girip gerekli işlemleri yapabilecekler.

Mobil Uygulaması Nasıl Olacak?

Sistem tam anlamıyla mobil uygulamada da çalışacaktır. Yapılacak portal mobil uygulama ile tüm kullanıcılara on-line hizmet verecektir.

 Ana Ürün veya Hizmet Detayları Nelerdir?

KOASÜRANS tüm dünyada sigorta şirketlerinin sıklıkla başvurdukları bir sigortalama yöntemidir. Satın aldıkları veya almak istedikleri bir sigorta riskini diğer sigorta şirketleri veya reasürans şirketleri ile paylaşmanın adıdır. Ve bu hali hazırda tüm dünyada telefon, faks, elektronik posta gibi konvansiyonel yollarla yapılmaktadır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde ise bütün bu işler, saatler içerisinde web ortamında son derece hızlı, şeffaf, denetlenebilir, ölçülebilir, depolanabilir, sorgulanabilir ve güvenli olarak yapılabilecektir. Bu tüm sigorta şirketlerine ciddi bir personel maliyet avantajı, zaman avantajı, daha geniş kitlelere ulaşarak paydaş bulma avantajı, güvenlik avantajı başta olmak üzere pek çok avantaj sağlayacaktır.

Rekabet Şartları Nedir? 

Bu alanda ne ülkemizde ne de dünyada herhangi bir rakibimiz bulunmamaktadır.

Satış ve Dağıtım Stratejileri Nedir?

Koasüransın Türkiye'deki pazar rakamını tam olarak kestiremesek de hali hazırda faaliyet gösteren 33 adet sigorta şirketi bulunmaktadır. Ve ülkemizdeki sigorta pazarının büyüklüğü yaklaşık 45 milyar TL civarındadır. Koasürans yoluyla yapılan poliçelerin prim büyüklükleri ortalamanın üzerinde olduğuna göre ülkemizdeki koasürans pazarının büyüklüğünün minimum 500 milyon TL maksimum ise 2 milyar TL olduğunu öngörebiliriz. Hedefimiz ikinci yıldan itibaren başta İngiltere, ABD ve Japonya pazarları başta olmak üzere projeyi uluslararası piyasalara taşımak ve global bir marka olmaktır. Pazarın dünyadaki büyüklüğünü kestirmek çok güç olmakla birlikte sadece İngiltere koasürans piyasasının tek başına 5 milyar Avro'nun üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Müşterilerimiz sigorta şirketleri, reasürans şirketleri ve sigorta ve reasürans brokerleridir. Sistem kullanıcılarını, hedeflediğimiz pazarlarda tek-tek ziyaret ederek sisteme dahil etmeyi planlıyoruz.

Hedef Pazarlar Nedir?

Projeyi ikinci adımda sigortacılığın dünyadaki merkezi olan İngiltere’ye taşımayı planlıyoruz. Yıllık gelir tahminimiz (detaylı dataya sahip olmamakla birlikte) İngiltere piyasası için 200 milyon EUR civarındadır.

Üçüncü adımımız Amerika kıtası, üçüncü hedef pazarımız ise Japonya merkezli Uzak Doğu’dur. Ardından Çin, Rusya, Avustralya, Orta Doğu, Balkanlar, Afrika gibi pazarlar gelmektedir.

Hedefimiz sistemi global bir dünya markası yapmaktır.

Bunu yapmak için Pazar hazırdır ve herhangi bir rakibimiz bulunmamaktadır.

Yönetim Takımı?

Sistem Türkiye'de başlangıçta üç personel ile yönetilecektir. Bunlardan iki tanesi sistemin başında operatör olarak faaliyet gösterirken bir tanesi de  sigorta şirketleri ile ilişkileri yürütecektir. İkinci yıl Londra, Newyork ve Tokyo'da da ofisler tutmak ve her birinde yine en az 3 personel istihdamı gerekecektir.

Uygulama Planı ve Vardığınız Aşamalar? 


Projenin konsepti tüm detaylarına kadar belirlenmiştir. Pojenin yazılımı için 7-8 ayrı yazılım firması ile temas edilmiş ve bunlardan birisiyle prensip anlaşmasına varılmıştır. 3-4 ay içerisinde yazılımın ilk fazı aktif hale getirilecektir.

 

İsim belirlenmiş, domaini alınmış ve kurumsal kimlik çalışmaları tamamlanmıştır. Yazılım aşamasına geçilmiş kodlamalar büyük oranda tamamlanmıştır. İlk demo çalışmasına 15 Mart 2018 tarihinde başlanabilir haldedir.

 


Fotoğraf Galerisi


Video Galeri

Projenin Sahibi Hakan Kahraman
E-Posta: hkahraman@sivea.com.tr
Telefon: 0(532) 159 12 40
Hakkında Kısa Bilgi:

2 YORUM

fonbulucu.com İlk Destek

Projeni, senin ve arkadaşların sosyal ağ platformlarında paylaşırsa destekleyenlerin artacaktır. Haydi başla...

fonbulucu.com İlk Destek

Sevgili Hakan, projenin sigortacılık sistemine yapacağı katkılara yürekten inanıyoruz ve destekliyoruz ancak fonlamaya sunulması için daha çok beğeniye ihtiyacın var. Arkadaşlarını, akrabalarını, tanıdıklarını ve sosyal ağını proje sayfana davet et ve destek vermelerini sağla. Başarılar...

YORUM YAP

GÖNDER
  • 200.000 FONLAMA İÇİN
  • 20
    0
    2
  • Destek zamanına kadar proje hakkındaki gelişmeleri takip edebilirsin
  • Geliştirme Aşamasında
  • TAKİP ET

Başlamaya hazır mısın?

Birkaç küçük adımla fikrini hayata geçirebilirsin