VUCA DÜNYASINDA…

Dünya’ da globalleşmeye bağlı olarak her şeye kolay ulaşabilme durumu, bilgiye kolaylıkla ulaşabilmek, dünyamızı küçük bir köy haline getirirken bu kadar bilgi, hızlı değişiklikler en küçüğünden en büyüğüne kararlarımızı, çalışmalarımızı kısaca yaşamımızı etkilemektedir.


 

Bugünün dünyasında bu kaos ve değişimde ayakta kalmak yeni beceri ve donanımları kaçınılmaz kılmaktadır. Bugün iş hayatının yeni normali olan VUCA (V-volatility, U- uncertainty, C- comlexity, A- Ambiguity) ayakta kalmak için hızlı adaptasyon ve değişikliklere uygun stratejiler geliştirmek için liderlerin yeni iş tanımlarına eklenmiştir.

 

VUCA Nasıl ortaya çıkmıştır?

VUCA Amerikan Askeri Akademisi çıkışlı bir akronimdir. Sınır, zaman ve mekan kavramlarının farklı boyutlarda ele alınmasını gerektiren, anlık stratejilerin konuştuğu, bir sonraki adımı tahmin etmenin zor, yaşamın pamuk ipliğine bağlı olduğu savaş gibi kaotik ve tehlikeli ortamlar için kullanılmıştır.

 

Akademi bu doğrultuda eğitimlerinde;

- İnsan doğasının öngörülebilir davranışlarını sergileyerek tehlikeye davet çıkarmalarını engellemek,
- Korku, panik, kararsızlık gibi duygu ve durumları kontrol altına alma,
- Dikkatli uyanık ve tetikte olmak,
- Her türlü değişime hızla uyum sağlamak ve hayatta kalmak ilkelerine odaklı çalışmalarıyla VUCA oluşmuştur.

 İşe ister kendi yaşamımızın lideri olarak, ister kurumsal yapının lideri olarak VUCA dünyasında ayakta kalmak için mevcut belirsizlik, karmaşa durumunu değiştiremeyeceğimizi, tek başına baş edemeyeceğimizi kabullenmekle başlayabiliriz. Bu kabulleniş pasif bir şekilde kafamızı kuma gömmek ve olacaklara katlanmak anlamına gelmiyor tabii ki.   Var olan durumu, var olan bilgiyi deneyimi çok daha etkin elde ederek, çok daha farklı stratejiler geliştirmeye odaklanmak zorundayız. Kısacası mevcut durumu klasik liderlik anlayışıyla çözümleyemeyeceğimizi ancak VUCA değişkenliğini hesaba katan bir yapıya dönüşmesi gerektiğini kabullenmemiz gerekmektedir. Belki de bu durumun yeni fırsatlara kapı açabileceğini kabul edip değişime uyum sağlayan bir bakış açısına geçmeli, durumları bu yeni şekliyle çerçeveleyip yaşamımıza devam etmeliyiz. Kurumsal anlamda da daha uyumlu adaptif ve öğrenme çevikliğine sahip olmayı bir liderlik yaklaşımı olarak kullanabilmek için çaba sarf etmeliyiz.

Yazar: Mehmet İşgüzar  

    Girişimci Gazetesi


Projeleri İncele

KÖYÜMÜZ İÇİN YENİ YIL TAKVİM YARDIMI

Öğrenci olarak yaşadığımız Geçitveren Köyü'ne her türlü yardımı yapmaya çalışıyorum.

Hedeflenen Fon Miktarı

550

Girişim Savaşçısı adayına destek gerek!

Bir girişimcinin en temel sermayesi olan eğitiminin finanse edilmesi.

Hedeflenen Fon Miktarı

2.950

Hayallerinizi Takı-n!

Soyut hayallerinizi gelin Somuta çevirelim

Hedeflenen Fon Miktarı

26.000

Başlamaya hazır mısın?

Birkaç küçük adımla fikrini hayata geçirebilirsin