KOASÜRANS PORTALI

Sigorta şirketlerinin manuel olarak yaptıkları koasürans (risk paylaşımı) işlemini bir portal üzerinden on-line olarak yapmalarını temin etmek.

HEDEF 200000 TL

Yazar Olmak

Yazar ve yazar adayları için bilgi ve önerilerin paylaşıldığı sosyal platform.

HEDEF 10000 TL

Kahramanım Olur musun?

Okula başlayan yoksul öğrencilerin Kahramanı ol. 'Ben Mardin Kızıltepe'de yaşıyorum. Okuma-yazma öğrenmek ve resim yapmak istiyorum. Benim okul ihtiyaçlarımı karşılayıp Kahramanım Olur musun?'

HEDEF 100000 TL